Salta al contigut
actinic keratosis

Què és la queratosi actínica?

La queratosi actínica, també coneguda com queratosi solar, és una forma primerenca de carcinoma escamós, un tipus de càncer de pell invasiu, que apareix en zones que han estat exposades contínuament al sol. 1

Es manifesta en forma de taques del color de la pell o lleugerament vermelloses que poden tenir un tacte aspre. De vegades, també poden ser molt gruixudes i tenir la forma d'una petita banya.

Es poden presentar com a lesions simples o múltiples. En aquest darrer cas, cal tenir en compte la possibilitat que hi hagi un camp de cancerització, és a dir, una zona de pell danyada pel sol al voltant cada lesió de queratosi actínica amb els mateixos canvis genètics.

La queratosi actínica és una de les malalties més freqüents a tot el món. La seva incidència va en augment a causa de l'envelliment de la població, canvis en l'estil de vida –amb un gran augment de les activitats a l'aire lliure– i una prevalença cada cop major en en població immunodeprimida arran de l'increment del nombre de trasplantaments d'òrgans sòlids i l'ús cada vegada més freqüent de tractaments immunosupressors en les malalties inflamatòries cròniques. 2
 
Tanmateix, encara és una malaltia infradiagnosticada. Molts pacients amb queratosi actínica no ho han consultat mai amb el seu metge, ja sigui perquè les lesions són gairebé sempre asimptomàtiques, és a dir, no produeixen picor, dolor ni cap altre símptoma, o bé perquè els aspectes estètics no són una prioritat en gent d'edat avançada o perquè se'n desconeixen les conseqüències.2
 

 

Quins són els factors de risc per a l'aparició de la queratosi actínica?

 • El factor de risc principal per al desenvolupament de la queratosi actínica és una exposició perllongada a la llum ultraviolada (UV), com ara l'exposició al sol o al bronzejat artificial. En aquest sentit, les persones que han treballat tota la vida a l'exterior, o aquells que solen fer esport a l'aire lliure, anar a la platja o les persones que viuen en països propers a l'equador tenen un risc més alt de desenvolupar queratosi actínica.3-5
 • Altres factors de risc són pertànyer al sexe masculí i tenir la pell clara i el cabell pèl-roig o ros.3-5
 • Les persones immunodeprimides tenen un risc més alt de patir queratosi actínica.6-8

 

 

 

Per què és important diagnosticar la queratosi actínica?

Hi ha dues raons principals per les quals cal diagnosticar i tractar aquestes lesions:
 
 • En primer lloc, hi ha un risc que les lesions evolucionin cap a un càncer de pell invasiu (carcinoma espinocel·lular). Tot i que el risc individual de cada lesió és baix, no és possible identificar quines lesions poden evolucionar en el futur.9
 • En segon lloc, la presència de queratosi actínica és un signe de dany solar a la pell, la qual cosa ajuda a identificar les persones amb un risc més alt de desenvolupar qualsevol tipus de càncer de pell.10

 

 

 

A quines zones de la pell apareix la queratosi actínica?

La queratosi actínica sol aparèixer a les zones de la pell sotmeses a una exposició contínua al sol2:

 • Cuir cabellut en persones calbes
 • Cara (nas, orelles, front, galtes, llavi inferior, etc.)
 • Escot
 • Dors de les mans i avantbraços
 • Cames

 

És important autoexplorar-se la pell a casa periòdicament al davant d'un mirall.

Si sospiteu que podeu tenir alguna lesió d'aquest tipus, és important que demaneu hora al metge de capçalera, que avaluarà el vostre risc i iniciarà el tractament o bé us derivarà a un dermatòleg.

 

 

 

Com es pot prevenir l'aparició de la queratosi actínica?

El primer pas per a la prevenció de la queratosi actínica és evitar la llum UV:11-14
 • Cada vegada que us exposeu al sol, heu d'utilitzar un protector solar adequat, amb protecció contra les radiacions UVA i UVB. El factor de protecció solar (FPS) indica per quant es multiplica la capacitat protectora innata de la pell, és a dir, indica el temps que la pell pot estar exposada al sol sense patir cremades, i ha de ser de 30 com a mínim. En general, es recomana aplicar el protector solar de 20 a 30 minuts abans de l'exposició al sol.
 • Fer servir gorra o barret, sobretot les persones calbes.
 • Utilitzar roba amb protecció solar.
 • Evitar l'exposició al sol entre les 11 i les 15 h.
 • Evitar la llum solar artificial, com la de les cabines i salons de bronzejat.
 • Visitar anualment al dermatòleg per a una exploració cutània.

 

Com es tracta la queratosi actínica?

És important tractar la queratosi actínica per a evitar que progressi a càncer de pell invasiu.1

Actualment, hi ha una àmplia gamma de tractaments per a la queratosi actínica. L'elecció dependrà de l'avaluació del dermatòleg il'opinió del pacient.1

En línies generals, els tractaments es poden classificar en dos grups:

 

Tractaments aplicats en una consulta mèdica:

Aquests tractaments (crioteràpia, cirurgia, curetatge, teràpia fotodinàmica làser o convencional) els efectua un metge i generalment estan indicats per a lesions aïllades (excepte la teràpia fotodinàmica, que també està indicada per al tractament del camp de cancerització).

 

Tractaments aplicats a casa:

Es tracta de productes tòpics que se'ls aplica el pacient durant un període que varia entre un dia i uns quants mesos, segons el producte. Estan indicats en pacients que presentenmúltiples lesions de queratosi actínica i són obligats quan hi ha camp de cancerització.

En molts casos, es poden combinar diversos tractaments per aconseguir millors resultats.

 

Bibliografia:

 1. Werner RN, et al. International League of Dermatological Societies (ILDS) Evidence and consensus based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis, European Dermatology Forum, 2015. Accessed online on July 14th, 2015 at http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines/category/5-guidelines-miscellaneous.
 2. Ferrándiz C, et al.  Prevalence of actinic keratosis among dermatology outpatients in Spain. Actas Dermosifiliogr. 2016.
 3. Harvey I, Frankel S, Marks R, Shalom D, Nolan-Farrell M. Nonmelanoma skin cancer and solar keratoses. I. Methods and descriptive results of the South Wales Skin Cancer Study. Br J Cancer 1996; 74: 1302–1307.
 4. Frost CA, Green AC. Epidemiology of solar keratoses. Br J Dermatol 1994; 131: 455–464.
 5. Frost CA, Green AC, Williams GM. The prevalence and determinants of solar keratoses at a subtropical latitude (Queensland, Australia). Br J Dermatol 1998; 139: 1033–1039.
 6. Parrish JA. Immunosuppression, skin cancer, and ultraviolet A radiation. N Engl J Med 2005; 353: 2712–2713.
 7. Stockfleth E, Ulrich C, Meyer T, Christophers E. Epithelial malignancies in organ transplant patients: clinical presentation and new methods of treatment. Recent Results Cancer Res 2002; 160: 251–258.
 8. Tessari G, Girolomoni G. Nonmelanoma skin cancer in solid organ transplant recipients: update on epidemiology, risk factors, and management. Dermatol Surg 2012; 38: 1622–1630.
 9. Werner RN, Sammain A, Erdmann R, Hartmann V, Stockfleth E, Nast A. The natural history of actinic keratosis: a systematic review. Br J Dermatol 2013; 169: 502–518.
 10. Chen GJ, Feldman SR, Williford PM, Hester EJ, Kiang SH, Gill I, et al. Clinical diagnosis of actinic keratosis identifies an elderly population at high risk of developing skin cancer. Dermatol Surg. 2005;31:43-47.
 11. Ulrich C, Jurgensen JS, Degen A, Hackethal M, Ulrich M, Patel MJ, et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of a sunscreen: A 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol. 2009;161 Suppl 3:78-84.
 12. Berardesca E, Bertona M, Altabas K, Altabas V, Emanuele E. Reduced ultraviolet-induced DNA damage and apoptosis in human skin with topical application of a photolyase-containing DNA repair enzyme cream: Clues to skin cancer prevention. Mol Med Report. 2012;5:570-574.
 13. Thompson SC, Jolley D, Marks R. Reduction of solar keratoses by regular sunscreen use. N Engl J Med. 1993;329:1147-1151.
 14. Darlington S, Williams G, Neale R, Frost C, Green A. A randomized controlled trial to assess sunscreen application and beta carotene supplementation in the prevention of solar keratoses.A rch Dermatol. 2003;139:451-455.
 15. Stockfleth E., the paradigm shift in treating actinic keratosis: a comprehensive strategy. J Drugs Dermatol 2012;11:1462-1467.