Salta al contigut

Dossier de premsa.

Almirall és una empresa global amb seu a Barcelona que es dedica a oferir medicaments valuosos mitjançant l'R+D, pactes i aliances. La nostra feina cobreix tota la cadena de valor dels medicaments. El creixement consolidat rendible ens permet dedicar el nostre talent i esforços a l'àrea de dermatologia, amb un interès addicional en altres àrees especialitzades. Sóm una companyia especialista que ens permet fer arribar els nostres productes innovadors a tot arreu on siguin necessaris.

Almirall cobreix tota la cadena de valor dels medicaments per oferir una cartera de productes propis diversa i dinàmica, formada per l'R+D pròpia i els productes farmacèutics amb llicència. Aquests fàrmacs garanteixen un creixement rendible. Per això podem reinvertir en innovació per tancar el cercle virtuós que fa avançar el negoci de l'empresa.

 •  

  Recerca

 •  

  Desenvo-
  lupament

 •  

  Aprovació
  Regulatòria

 •  

  Producció
  i Màrqueting

 •  

  Farmaco-
  Vigilància

 

La cartera de productes d'Almirall es comercialitza a través de 13 filials que treballen en 21 països d'Europa, així com als Estats Units, i mitjançant acords amb socis estratègics en més de 70 països en els cinc continents.

 

A més, pots descarregar les següents imatges d'alta resolució
dels nostres centres de treball.