Mal d’esquena i lumbàlgia


Una quantitat considerable de persones pateix episodis de lumbàlgia o lumbago al llarg de la seva vida, sense que la seva vida quotidiana no es vegi limitada seriosament i sense que no es localitzi, en la majoria dels casos, la causa concreta de la lumbàlgia. En ben pocs casos, la lumbàlgia pot ser la manifestació d’altres malalties més importants.

Què és la lumbàlgia o el lumbago?

La lumbàlgia o el lumbago és el dolor a la part baixa de l’esquena o de la zona lumbar causat per alteracions de les diferents estructures que formen la columna vertebral lumbar —discos intervertebrals i vèrtebres— o hi connecten —lligaments i músculs—.

Símptomes del lumbago

Com hem esmentat abans, el símptoma principal del lumbago és el dolor a la zona lumbar, no obstant això, encara que el dolor pot arribar a ser intens, la majoria dels pacients no presenta cap problema mèdic subjacent que sigui la causa del quadre. Per aquest motiu, cal consultar el metge:

 • Si els símptomes apareixen per primera vegada abans dels 20 anys o després dels 55 anys.
 • Quan el dolor és constant i no es veu influït per la postura o els moviments.
 • En cas que s’hagi patit algun cop o un accident recent.
 • Si els símptomes són greus o apareix febre, problemes per controlar l’orina o la femta, o bé debilitat marcada en una cama.
 • Quan el dolor impedeix fer les activitats diàries normals.
 • Si el dolor no desapareix al cap d’uns quants dies.

Prevenció de la lumbàlgia

Una mala condició física, les feines que sobrecarreguen la zona lumbar, els períodes llargs asseguts o dempeus, la tensió emocional i la inactivitat física perllongada augmenten el risc de patir mal d’esquena. Així doncs, les millors pràctiques per prevenir i millorar la lumbàlgia són:

 • L’activitat física d’intensitat moderada i la pràctica d’exercicis adequats per reforçar la musculatura de l’esquena, com la natació i els estiraments.
 • Uns bons hàbits posturals per moure pesos, asseure’s, estar dret i ficar-se al llit. Si cal aixecar pesos, fer-ho amb l’objecte a prop del cos, no inclinar-se ni estirar-se per arribar a agafar una cosa i aixecar-la.
 • En cas de sobrepès és aconsellable perdre uns quants quilos amb una dieta saludable.
 • Evitar el tabac, ja que podria afavorir el desgast dels discos intervertebrals i augmentar la predisposició a patir lumbàlgia.
 • Procurar adaptar les característiques ergonòmiques del lloc de treball.
 • Evitar el sedentarisme, així com passar molt de temps assegut o dempeus.

Com es tracta la lumbàlgia?

La lumbàlgia es tracta de la manera següent:

 • Fes repòs al llit un o dos dies (en general, el menor temps possible).
 • Evita feines amb sobrecàrrega lumbar, mitjançant baixa laboral, si cal.
 • Pren analgèsics com ara paracetamol o aspirina a dosis baixes o altres antiinflamatoris si la intensitat del dolor és més gran. Aquestes mesures poden es completar amb relaxants musculars i calor local.
 • Un cop passat l’episodi agut de dolor, reprèn les activitats quotidianes i fes exercicis enfocats a reforçar la musculatura lumbar.

Tot i que que altres tipus de tractaments poden proporcionar alleujament en certs pacients, no n’hi ha cap que n’hagi demostrat aconseguir la cura definitiva ni evitar les recaigudes de la lumbàlgia. De totes maneres, es poden fer servir si el teu metge els autoritza.

Referències

1. Canalsalut.gencat.cat [Internet]. Generalitat de Catalunya; s.f. Lumbàlgia [aprox. 5 pantalles]. Disponible: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Lumbalgia

2. Espalda.org [Internet]. Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda; 2016 [citat 14 des 2018]. Web de la espalda. Disponible: http://www.espalda.org/

3. Fundación Kovacs. El manual de la espalda. Palma de Mallorca; 2007.

4. Pronosticodolorlumbar.org [Internet]. Palma de Mallorca: Fundación Kovacs; s.f. Herramienta para estimar la probabilidad de que mejore su dolor lumbar [aprox. 5 pantalles]. Disponible: http://www.pronosticodolorlumbar.org/

5. Spine-health.com [Internet]. Veritashealth.com; 2011 [última actualització 2018; citat 14 des 2018]. Centro de información médica sobre la lumbalgia [aprox. 3 pantalles]. Disponible: https://www.spine-health.com/espanol/lumbalgia

6. Zabala R. Consejos para pacientes con lumbalgia. [Internet]. Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria. 11 abr 2015. Disponible: http://srmfyc.es/consejos-para-pacientes-con-lumbalgia/ [citat 14 des 2018].