Al·lèrgia i al·lergògens: símptomes i diagnòstic

 

Cada vegada hi ha més persones a tot el món que pateixen al·lèrgia. Algunes de les malalties relacionades amb l’al·lèrgia són l’asma, la rinitis, l’èczema, la urticària i l’angioedema, així com les reaccions a medicaments, a aliments o a la picada de certs insectes.

L’al·lèrgia apareix a qualsevol edat. És més freqüent en nens i adolescents, però pot aparèixer en qualsevol moment de la vida, fins i tot en persones d’avançada edat. A més a més, l’al·lèrgia es pot desenvolupar davant de factors que durant anys s’han tolerat perfectament, com ara la fruita seca, el marisc, el pèl dels animals, etc.

Què és l’al·lèrgia?

L’al·lèrgia és una reacció de defensa exagerada de l’organisme contra substàncies externes que penetren en el cos i que, no obstant això, per a les persones no al·lèrgiques són inofensives. Aquestes substàncies poden penetrar per l’aparell digestiu (mitjançant la ingesta d’aliments o medicaments) o a través de l’aparell respiratori (per inhalació), poden ser absorbides per la pell (per contacte) o travessar-la (a través d’injeccions o picades).

El sistema immunològic de les persones amb al·lèrgia, encarregat de la defensa contra atacs bacterians, vírics o tòxics, intenta neutralitzar aquestes substàncies innòcues (al·lergògens) mitjançant mecanismes que resulten nocius contra el mateix organisme i causen els símptomes de l’al·lèrgia.

Quins són els símptomes de l’al·lèrgia?

Els símptomes de l’al·lèrgia són molt variats i depenen de la part del cos que en resulti afectada:

  • Símptomes en el sistema respiratori: als bronquis produeix asma, al nas causa rinitis i, als ulls, conjuntivitis.
  • Símptomes a la pell: a la pell causa urticària, angioedema, dermatitis atòpica o dermatitis de contacte.
  • Símptomes digestius: poden aparèixer símptomes digestius amb dolor, gasos, vòmits o diarrees febles o molt intenses.
  • També pot donar lloc a símptomes mixts que afecten simultàniament diferents parts de l’organisme. Aquesta afecció rep el nom d’anafilaxi i pot causar símptomes com ara malestar, marejos i una baixada de la pressió arterial o un xoc, que pot resultar mortal.

Diagnòstic de l’al·lèrgia

Per diagnosticar l’al·lèrgia s’ha de fer una sèrie de proves específiques, com ara:

 

Proves cutànies

Les proves cutànies habitualment es fan al braç. Les que més es fan servir es diuen prick tests, que consisteixen a col·locar una gota de líquid amb l’al·lergogen sospitós i puncionar la pell a través de la gota amb una llanceta; l’al·lergogen penetra a la pell i, en cas d’al·lèrgia, es forma una pàpula (una inflor de la pell amb enrogiment) al cap d’entre 15 i 20 minuts. Perquè es pugui al·lèrgia, la pàpula ha d’arribar a una mida determinada.

 

Anàlisi de sang

Les anàlisis de sang més corrents per a l’estudi d’al·lèrgia són la determinació dels mediadors de la resposta immunològica del mateix cos contra l’al·lergogen.

 

Proves de provocació

Consisteixen a exposar el pacient a la substància a la qual se sospita que és al·lèrgic i comprovar si causa símptomes. Després de l’exposició, els símptomes que apareixen en l’individu al·lèrgic poden ser lleus, però també poden arribar a ser molt greus. Per això, les proves de provocació s’han de fer en centres especialitzats.

 

Tractament de les al·lèrgies

L’al·lèrgia consta de tres tipus de tractament: el de rescat o d’alleujament dels símptomes, el preventiu i l’etiològic o de la causa. Aquests tractaments s’adapten individualment a cada pacient.

 

Tractament de rescat

Ha de fer efecte al cap de poc temps i és diferent segons els símptomes de l’al·lèrgia. Un exemple és el principal tractament de rescat de la rinitis: els antihistamínics, que es poden prendre en pastilles o en xarops, o bé per via tòpica, en forma d’aerosol nasal.

 

Tractament preventiu

Es fa servir per evitar l’aparició de símptomes, o bé perquè aquests siguin el més lleus i menys freqüents possible. El metge especialista ha de valorar la necessitat d’aquest tipus de tractament.

 

Tractament etiològic

El més habitual és el tractament per evitar al·lergògens, que inclou una sèrie de normes per disminuir o evitar completament el contacte de l’individu al·lèrgic amb les substàncies a les quals una persona és al·lèrgica.

Referència

1. Institutos Nacionales de la Salud (NIH) [Internet]. Bethesda, Maryland, EUA: NIH [2018; citat 11 des 2018]. ¿Resfriado, gripe o alergia? [aprox. 3 pantalles]. Disponible a: https://salud.nih.gov/articulo/resfrio-gripe-o-alergia/