Salta al contigut

El compromís amb les parts interessades.

En les nostres activitats diàries, Almirall interactua estretament amb totes les persones implicades ens els àmbits de la recerca i l'atenció sanitària. Volem mantenir una bona relació amb totes les parts interessades, des dels pacients, els metges i els proveïdors, fins als socis, inversors i ONG, així com amb els nostres empleats.
Pacients.

Ens esforcem per proporcionar tractaments que millorin la qualitat de vida i la salut dels pacients. Fabriquem fàrmacs innovadors que satisfan necessitats no cobertes i ajuden a divulgar informació sobre patologies poc conegudes que tenen un gran cost personal, com la psoriasis.

Professionals de la salut.

A Almirall interactuem amb professionals de la salut per determinar les seves necessitats i els oferim la informació més recent sobre els nostres productes. També mantenim oberts canals de comunicació amb les institucions acadèmiques, hospitals i societats científiques per fomentar programes conjunts que contribueixin a millorar la salut.

Empleats.

Dins l'empresa treballem de valent per seleccionar i conservar professionals amb talent que enriqueixen el nostre equip. Promovem un entorn de treball on el nostre personal pugui desenvolupar-se professionalment i personalment. Per això els animem a participar en formació continuada i supervisem estretament el compliment de les normatives de prevenció de riscos laborals i altres qüestions.

Els accionistes, els inversors i les institucions financeres.

La nostra manera de cuidar aquest grup de parts interessades és mostrar-nos transparents i mantenir una bona comunicació. La transparència és un dels nostres objectius bàsics.

Socis estratègics.

A Almirall creiem que associar-nos amb altres empreses ens ajuda a oferir una cartera de productes equilibrada i competitiva, i fomenta el creixement del negoci. Les nostres aliances estratègiques inclouen tota la cadena de valor dels medicaments.

Organitzacions no governamentals.

Treballem amb diverses organitzacions sense ànim de lucre per tal de promoure activitats, proporcionar serveis i finançar projectes que considerem fonamentals per al desenvolupament social de les persones i les regions menys privilegiades.

Associacions i autoritats sanitàries.

Almirall compleix tots els processos legals i administratius que exigeixen les autoritats sanitàries en totes les àrees de les activitats que realitza. Així mateix, treballem juntament amb les associacions per executar projectes relacionats amb la salut. Entre d'altres, Almirall és membre de la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) i de la Federació Internacional d'Associacions i Fabricants Farmacèutics (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Association, IFPMA).

Mitjans de comunicació.

La nostra interacció amb els mitjans és una part important de la nostra activitat. A Almirall cooperem i som transparents amb tots els mitjans de comunicació que volen obtenir, entendre i publicar informació sobre el nostre negoci.

Proveïdors.

Tots els proveïdors d'Almirall han de complir determinats criteris en consonància amb el nostre compromís social. Per això, donem prioritat als proveïdors que compten amb certificacions de qualitat (ISO 9001), mediambientals (ISO 14001) i de seguretat i salut laboral (OHSAS 18001).