Assajos clínics

Fem recerca i compartim. En proporcionar informació accessible sobre els assajos clínics, ens comprometem a ajudar les persones (professionals de la salut, pacients i familiars) tot millorant el seu coneixement sobre la recerca mèdica i els resultats. Per això, publiquem obertament els resultats dels nostres assajos clínics com a part de la nostra política de transparència global. Aquí pots trobar informació bàsica sobre el registre i els resultats dels nostres assajos clínics.

Més a prop del pacient

Volem anar un pas endavant per transformar la teva vida i per això hem desenvolupat una aplicació digital per als pacients inclosos en els nostres estudis clínics: l’aplicació Skincare. Disponible des de finals del 2019, els pacients fan servir el mòbil per compartir la seva evolució amb els hospitals, enviant dades i rebent contingut interactiu sobre el progrés de la seva patologia d’una manera còmoda i econòmica, a més a més de rebre consells saludables.

La nostra política de transparència

La transparència i la sinceritat ens guien cap a una millor assistència sanitària. La nostra política de transparència segueix les recomanacions de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA), els documents de posició conjunta de l’Associació de Fabricants Farmacèutics de Recerca dels Estats Units d'Amèrica (PhRMA) sobre la Divulgació d’Informació d’Assajos Clínics a través de Registres i Bases de dades d’Assajos Clínics i els principis per a Intercanvi Responsable de Dades d’Assajos Clínics.

Estem compromesos a facilitar qualsevol sol·licitud de dades d’estudis presentada per investigadors científics o metges qualificats sobre medicaments i indicacions aprovades als EUA i a la UE a partir de gener del 2014.

Qualsevol sol·licitud de dades clíniques ha d’anar acompanyada d’una proposta de protocol de recerca i (1) incloure un compromís de la publicació futura dels resultats, (2) garantir l’anonimat de les dades del pacient i (3) respectar la informació comercial confidencial d’Almirall. El nostre acord de “Termes d’ús” s’ha de signar abans de poder accedir a les dades clíniques. Per facilitar l’intercanvi de dades d’estudis clínics d’acord amb la nostra Política de Transparència, els investigadors poden presentar-ne una sol·licitud tot enviant la seva proposta aquí

Totes les sol·licituds seran revisades de manera independent cas per cas.

 

Bones pràctiques en assajos clínics, el nostre estàndard

Duem a terme els nostres assajos clínics globals de manera eficient i qualitativa, tot complint amb els estàndards científics i ètics internacionalment acceptats. Duem a terme els assajos clínics seguint els requisits de les autoritats dels països corresponents, a més a més de seguir les regulacions i directrius europees, les bones pràctiques clíniques de la Conferència Internacional d’Harmonització i les regulacions de bones pràctiques clíniques de la FDA (FDA GCP) que s’inclouen en el Codi 21 de les Regulacions Federals.  

 

 

Assessorament mèdic

És important tenir en compte que la informació d’aquest lloc web no pretén substituir els consells dels professionals de la salut. Els pacients han de buscar consell mèdic abans d’iniciar o modificar el seu tractament. Els professionals de la salut han de consultar la informació tècnica aprovada pel país del pacient per assegurar-se de tenir la informació actualitzada i adequada d’acord amb els requisits locals.