Compromís amb les associacions de pacients

Almirall fa públic el seu suport a les organitzacions de pacients d’acord amb el Códi de Pràctiques de la Federació Europea d’Associacions d’Indústries Farmacèutiques (EFPIA), així com als codis de cada país. La llista següent detalla el nostre suport a les organitzacions de pacients d’altres anys.