Dolor crònic

El dolor crònic té diferents orígens i sovint és difícil de suportar. Informa’t sobre els seus símptomes i efectes.

Què és el dolor crònic?

La comprensió del dolor i els seus orígens han representat des de sempre un desafiament en la història de la medicina.

El dolor és un símptoma important en el procés diagnòstic i, en molts casos, és un reflex protector important. Es defineix com una sensació desagradable i molesta que es produeix en alguna part del cos per causes internes o externes. Concretament, el dolor crònic és el que es manté en el temps més de tres mesos. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica el dolor crònic en dolor crònic primari, una malaltia com a ella mateixa; i dolor crònic secundari, que es pot derivar o ser un símptoma d’una altra malaltia (dolor oncològic, postquirúrgic o posttraumàtic, neuropàtic, cefalea o dolor orofacial, visceral i musculoesquelètic). 

Dolor crònic primari

El dolor crònic primari es caracteritza per una alteració funcional o estrès emocional que no es pot explicar per cap altra causa. És multifactorial, ja que hi intervenen factors biològics i psicològics intrínsecs de la pròpia persona, però també socials.

Entre el 15% i el 30% de la població adulta general pateix alguna forma de dolor crònic, dels quals, el 10-15% dels casos d’intensitat greu i debilitant. Els dolors lumbar i cervical són els més comuns entre els adults més grans. La prevalença augmenta amb l’edat, i la màxima intensitat es dona a edats intermèdies (v. gr. entre els 45 i els 65 anys), quan es produeix el pic d’incidència del dolor greu.

Símptomes de dolor crònic

El dolor agut sol ser un advertiment del nostre cos, que ens avisa que alguna cosa no va bé, i que ens indica que hi ha alguna lesió en un teixit. Els símptomes són molt diversos i un mateix pacient pot experimentar més d’un tipus de dolor crònic, com per exemple dolor lumbar i fibromiàlgia. Per diagnosticar correctament el tipus de dolor de cada pacient, la història clínica ha de reflectir-ne la localització, si s’irradia, si hi ha factors que contribueixen a millorar-lo o empitjorar-lo, la freqüència i la intensitat. La intensitat del dolor sol mesurar-se amb una escala numèrica del 0 al 10. A més a més, cal avaluar els símptomes associats al dolor mateix: espasmes o dolors musculars, canvis en la temperatura corporal, restriccions de moviment, rigidesa matutina, canvis en la força muscular o canvis en la percepció de les sensacions.

Quant dura el dolor crònic?

Com bé indica el seu nom, el dolor crònic pot durar tota la vida del pacient. No obstant això, la persona afectada no sent un dolor continu i d’alta intensitat tota l’estona, i els tractaments analgèsics ajuden a disminuir i modular la intensitat del dolor.

Efectes del dolor crònic

Els pacients amb dolor crònic no només pateixen el dolor en ell mateix, sinó que, a més a més, són més vulnerables a desenvolupar trastorns psiquiàtrics, com l’estrès, la depressió o l’ansietat, que poden interferir d’una manera important en les seves activitats de la vida diària i en la seva qualitat de vida. No obstant això, és important destacar que el tractament per al dolor crònic s’ha demostrat que té un impacte positiu en els pacients que també estiguin sota tractament psiquiàtric. 

Bibliografia

1. Raffaeli, W. & Arnaudo, E. Pain as a disease: An overview. J Pain Res 10, 2003– 2008 (2017).

2. Treede RD1, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, et al. NCBI [Internet]. A classification of chronic pain for IDC-11. 2015 June. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450869/. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000160

3. Dydyk, A. M., Conermann, T., Campus, A. C. & Network, A. H. Pain , Chronic. (2020).

4. Johnson, Mark I. The Landscape of Chronic Pain: Broader Perspectives. MDPI [Internet] 2019 May. Medicina 2019, 55, 182. Disponible: https://www.mdpi.com/1010-660X/55/5/182. doi: 10.3390/medicina55050182.

5. World Health Organization. WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. 2018 June. Disponible: https://www.who.int/ncds/management/palliative-care/cancer-pain-guidelines/en/. doi: 10.4135/9781446222126.n9.

6. Molton, IR. Terril, AL. Overview of persistent pain in older adults. NCBI [Internet]. 2014 March. Vol. 69, No. 2, 197–207. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24547805. doi: 10.1037/a0035794.