Queratosi actínica

La queratosi actínica és un àrea de la pell danyada per la radiació ultraviolada que apareix en zones exposades al sol durant anys. La seva aparença és variable.

Preguntes freqüents sobre la queratosi actínica

La queratosi actínica no és hereditària, tot que sí que ho són alguns dels factors que n’afavoreixen la aparició, com la pell clara o les pigues. Tampoc no és contagiosa.

La queratosi actínica consisteix en una proliferació descontrolada dels queratinòcits, les cèl·lules més abundants de l’epidermis (la capa més externa de la pell), que, a més a més, es tornen anormals.4 Algunes queratosis actíniques poden transformar-se en una mena de càncer de pell anomenat carcinoma epidermoide o carcinoma de cèl·lules escatoses invasiu.1,4 Si bé això és poc freqüent, es tracta d’un càncer que pot expandir-se a altres teixits, per la qual cosa és preferible tractar totes les lesions de queratosis actíniques.

De la mateixa manera, una persona amb queratosi actínica té més risc de patir qualsevol tipus de càncer de pell en comparació amb una altra persona de la seva mateixa edat que no tingui queratosi actínica. Les persones que tenen més quantitat de lesions de queratosis actíniques tenen més risc de presentar càncer de pell.

Algunes lesions de queratosis actíniques desapareixen de manera espontània, sobretot si s’aplica protecció o filtre solar, tot i que la majoria es queden com estan. Unes altres poden evolucionar cap a carcinoma epidermoide invasiu, i, malauradament és impossible saber quines ho faran. És a dir, no se’n pot predir l’evolució.

Ja sigui espontàniament o amb tractament, les lesions de queratosi actínica poden curar-se i desaparèixer. No obstant això, és molt freqüent que siguin recurrents o que n’apareguin de noves. L’existència duna única lesió de queratosi actínica ja és senyal que hi ha dany crònic per radiació solar, per la qual cosa hi ha el risc de noves lesions. Per aquest motiu, si tens queratosis actíniques, el teu metge et farà un seguiment periòdic, a més de recomanar-te que vagis a la consulta si descobreixes lesions noves o qualsevol canvi en les ja existents.

Per evitar l’aparició de queratosis actíniques i frenar-ne l’evolució, protegir-te del sol és fonamental. Seguir les mesures següents de manera estricta és clau per mantenir la queratosi actínica sota control:

Fer servi protector solar i roba que et cobreixi el cos.

  • Evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia.
  • No fer servir cabines de bronzejat.
  • Revisar-te la pell amb regularitat, tant des de casa com anant de manera periòdica al dermatòleg.