Càncer de pell: Símptomes i Tractaments

Què és el càncer de pell?

El càncer de pell està causat per un creixement anormal de cèl·lules de la pell que han perdut el control sobre el seu cicle vital. En la gran majoria dels casos es deu a les alteracions induïdes per la radiació ultraviolada que acumulen les cèl·lules cutànies, ja sigui per una exposició excessiva o desprotegida al sol o per l’ús excessiu de cabines de bronzejat.

El càncer de pell és el tipus de càncer més freqüent: un terç dels diagnòstics de càncer de tot el món són càncers de pell.

De càncer de pell, n’hi ha tres tipus principals: carcinoma de cèl·lules basals, carcinoma de cèl·lules escatoses i melanoma.

Diagnòstic del càncer de pell

És important que un metge especialista o un dermatòleg faci exàmens regulars, ja que no s’ha demostrat que els autoexàmens de la pell siguin determinants contra aquest tipus de càncer. Així i tot, és important conèixer les taques o els nevus que tenim a la pell amb la finalitat de detectar-hi qualsevol canvi i així anar a un dermatòleg al més aviat possible. La regla de l’ACDE ens pot ajudar a distingir una piga normal d’una que no ho és:

  • A d’Asimetria: una meitat de la piga no és igual que l’altra meitat.
  • C de Color: els colors més perillosos són els vermellosos, blanquinosos i blavosos, sobre lesions de color negrós.
  • D de Diàmetre: lesions d’un diàmetre superior a 6 mm o que augmentin de mida respecte a un mesurament anterior.
  • E d’Evolució: fer seguiment i control de la mida de les pigues, i si alguna experimenta canvis, cal consultar-ho amb un especialista.

En anar a un dermatòleg, es farà una exploració visual detallada que, no obstant això, no determinarà mai un diagnòstic definitiu. Si la piga en qüestió presentés característiques de malignitat, una biòpsia en confirmarà o descartarà qualsevol sospita.

Com prevenir el càncer de pell?

El principal factor de risc del càncer de pell és l’exposició a la radiació ultraviolada, tant l’emesa pel sol com les de les cabines de bronzejat. La prevenció és important en tots els tipus de pell, però molt especialment per a les persones amb fototips baixos, és a dir amb pell més clara.

Qualsevol mesura que eviti l’exposició excessiva és recomanable, entre d’altres:

  • Fer servir mesures físiques de barrera, com ara roba (pantalons llargs o camises de màniga llarga), barrets i ulleres de sol, durant l’exposició.
  • Fer servir protector solar.
  • Evitar l’exposició al sol durant períodes perllongats, sobretot durant les hores centrals del dia (entre les 12 hores i les 16 hores) quan la radiació solar és més gran.

Els tractaments tòpics amb agents quimioteràpics, immunomoduladors i agents fotodinàmics també es poden fer servir per tractar lesions subclíniques de camps múltiples i disminuir el risc de desenvolupament posterior de càncer.

Tractament del càncer de pell

Els tractaments per al càncer de pell varien segons el tipus d’afectació i l’estadi de la malaltia. Entre aquests, l’extirpació quirúrgica és el tractament més utilitzat. És extremament eficaç i generalment ben tolerat, amb uns índexs de guariment molt alts, sobretot per a carcinomes superficials. En el cas de tumors molt petits i amb baix risc de recurrència, també es fa servir la crioteràpia, que consisteix a destruir les cèl·lules tumorals mitjançant congelació.

També hi ha tractaments tòpics, amb agents quimioteràpics, immunomoduladors o fotodinamitzadors, que són útils en tumors molt superficials o quan no és favorable fer-hi servir un altre tipus de tècniques. També són efectius en aquest tipus de càncer l’electrocirurgia i la radioteràpia, aquesta última utilitzada, sobretot, en casos de carcinomes grans. En els casos més agressius, com el melanoma, és necessari administrar quimioteràpia sistèmica. Actualment estem presenciant grans avenços en els tractaments d’immunoteràpia per a aquest tipus de càncer de pell.

En qualsevol cas, el control dermatològic periòdic és important per detectar possibles recurrències.

Bibliografia

1. Skin Cancer Foundation. Skin Cancer Facts & Statistics [Internet]. 2020 Jan 31. Disponible: https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/skin-cancer-facts/

2. Skin Cancer Foundation. Skin Cancer Prevention [Internet]. 2020. Disponible: https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/

3. Jacobe, H., Chien, A. Risk Factors. Skin Cancer Foundation [Internet]. 2019 Jun. Disponible: https://www.skincancer.org/risk-factors/

4. Skin Cancer Foundation. Self-Exams Save Lives [Internet]. 2020. Disponible: https://www.skincancer.org/early-detection/self-exams/

5. Halpern, A.C., Marghoob, A.A., Reiter, O. Melanoma Warning Signs. Skin Cancer Foundation [Internet]. 2019 Apr. Disponible: https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/melanoma-warning-signs-and-images/#abcde

6. Skin Cancer Foundation. Mohs Surgery [Internet]. 2020. Disponible: https://www.skincancer.org/treatment-resources/mohs-surgery/

7. Skin Cancer Foundation. Treatment Glossary [Internet]. 2020. Disponible: https://www.skincancer.org/treatment-resources/treatment-glossary/

8. Prevent Cancer Foundation. Save Your Skin [Internet]. 2020. Disponible: https://www.preventcancer.org/programs/save-your-skin/

9. American Cancer Society. How to Do a Skin Self-Exam [Internet]. 2019 Jul 23. Disponible: https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/skin-exams.html

10. Christensen, S.R. Recent advances in field cancerization and management of multiple cutaneous squamous cell carcinomas. F1000Res [Internet]. 2018;7. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5989149/ doi: 10.12688/f1000research.12837.1.